quyền riêng tư của người dùng

quyền riêng tư của người dùng

Cảm ơn bạn đã truy cập thang888 (gọi tắt là “trang web”). Trang web này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả hơn cho cá nhân và doanh nghiệp tương tác với Ủy ban thang888 (gọi tắt là “Ủy ban”). Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc đảm bảo sự riêng tư của cá nhân và doanh nghiệp được bảo vệ là rất quan trọng khi truy cập trang web của Ủy ban thang888.

Dựa trên các quy định của Luật An ninh và Quyền riêng tư trên Internet, Luật Tự do thông tin và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, Chính sách này tổng quan về các phương pháp riêng tư của Ủy ban thang888 khi thu thập thông tin từ người dùng trên trang web này. Chính sách này mô tả thông tin nào được thu thập và cách sử dụng thông tin đó. Vì Chính sách riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web này, vui lòng chắc chắn kiểm tra Chính sách riêng tư của bất kỳ trang web khác nào mà bạn truy cập (bao gồm cả trang web của các cơ quan ở các quốc gia khác).

Trong Chính sách này, “Thông tin cá nhân” được hiểu là bất kỳ thông tin liên quan đến con người nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, số, biểu tượng, nhận dạng hoặc các biểu hiện đặc thù khác liên quan đến cá nhân đó có thể được sử dụng để nhận dạng. Ủy ban thang888 sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó bằng cách gửi email hoặc kích hoạt giao dịch trực tuyến (như thăm dò, đăng ký hoặc mua hàng).

Thông tin tự động thu thập:


i. Địa chỉ giao thức Internet và tên miền của bạn, nhưng không bao gồm địa chỉ email. Địa chỉ giao thức Internet là mã số nhận dạng dành cho máy tính của bạn được gán bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn hoặc được gán trực tiếp cho máy tính của bạn.

ii. Loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng.

iii. Ngày và giờ bạn truy cập trang web này.

iv. Trang hoặc dịch vụ bạn truy cập trên trang web này.

v. Trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web này.

vi. Trang web bạn truy cập sau khi rời khỏi trang web này.

vii. Nếu bạn tải xuống biểu mẫu, bao gồm cả biểu mẫu đã tải xuống.

viii. Tên miền Internet bạn truy cập; và

ix. Địa chỉ mạng Internet hiện tại của bạn (không phải là địa chỉ email của bạn)

Thông tin tự động thu thập được sử dụng để cải thiện nội dung của trang web này và giúp Ủy ban thang888 hiểu cách mà người dùng tương tác với trang web này. Việc thu thập thông tin này nhằm mục đích thống kê để xác định người dùng quan tâm đến thông tin nào trên trang web của chúng tôi và cải thiện tính hữu ích của các tài liệu trên trang web. Ngoài mục đích của Ủy ban thang888, thông tin này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Cookie:


Cookie là các tệp văn bản đơn giản được lưu trữ trên trình duyệt web của bạn để phân biệt cách người dùng của trang web này. Việc sử dụng cookie là một phương pháp tiêu chuẩn của các trang web trên Internet. Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng “cookie phiên”, để tăng cường hoặc tùy chỉnh truy cập của bạn vào trang web này. Cookie phiên có thể tự động tạo ra trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web này. Những cookie phiên này không chứa thông tin cá nhân và không vi phạm quyền riêng tư ho

© Copyright 2024 |Online Casino Games | Trò chơi sòng bạc trực tuyến |thang888